تبلیغات
دنیای آموزش - غیر فعال كردن دكمه Shift به هنگام باز شدن فایلهای اكسس

 


بازدید : مرتبه
تاریخ : جمعه 12 مهر 1387
مطلب زیر در زمینه افزایش امنیت سیستم ها است. نكته ای كه در زمینه امنیت هر نوع سیستمی باید به آن توجه داشت اینست كه بطور كلی امنیت یك امر نسبی است. بعبارت دیگر، یك راه حل امنیتی قطعاً جلوی بسیاری از حملات علیه سیستم را خواهد گرفت ولی هیچگاه بطور كامل حملات را خنثی نخواهد كرد و همیشه حفره های امنیتی وجود خواهند داشت.
به هنگام باز شدن فایلهای اكسس، Startup اجرا می شود. به كمك گزینه های Startup می توانیم از دسترسی كاربران به محیط طراحی برنامه جلوگیری كنیم. ولی میكرو سافت با انگیزه ایجاد سیستم امنیتی چند مرحله ای یك روش ضد امنیتی برای آن ایجاد كرده است و كاربران برنامه ما می توانند با پایین نگه داشتن دكمه Shift از اجرا Startup جلوگیری كنند و وارد محیط طراحی شوند. حال اگر بخواهیم دكمه شیفت را غیر فعال كنیم تا كسی نتواند وارد محیط طراحی شود باید به این طریق عمل كرد:
مطلب زیر در زمینه افزایش امنیت سیستم ها است. نكته ای كه در زمینه امنیت هر نوع سیستمی باید به آن توجه داشت اینست كه بطور كلی امنیت یك امر نسبی است. بعبارت دیگر، یك راه حل امنیتی قطعاً جلوی بسیاری از حملات علیه سیستم را خواهد گرفت ولی هیچگاه بطور كامل حملات را خنثی نخواهد كرد و همیشه حفره های امنیتی وجود خواهند داشت.
به هنگام باز شدن فایلهای اكسس، Startup اجرا می شود. به كمك گزینه های Startup می توانیم از دسترسی كاربران به محیط طراحی برنامه جلوگیری كنیم. ولی میكرو سافت با انگیزه ایجاد سیستم امنیتی چند مرحله ای یك روش ضد امنیتی برای آن ایجاد كرده است و كاربران برنامه ما می توانند با پایین نگه داشتن دكمه Shift از اجرا Startup جلوگیری كنند و وارد محیط طراحی شوند. حال اگر بخواهیم دكمه شیفت را غیر فعال كنیم تا كسی نتواند وارد محیط طراحی شود باید به این طریق عمل كرد:

استفاده از خاصیت AllowByPassKey:
خاصیت AllowByPassKey یكی از خواص شیء Database است كه:
- اگر مقدار آن True باشد، دكمه شیفت فعال است.
- و اگر مقدار آن False باشد، دكمه شیفت غیر فعال است.

این خاصیت عملاً در لیست خواص یك Database نیست و باید آنرا فقط برای اولین بار ایجاد (Create) كرد. بعد از ایجاد آن می توان مقدار آنرا False یا True كرد.

* تذكر: حتماً یك كپی از فایل خودتان قبل از اجرای این برنامه بردارید چون ممكن است دیگر نتوانید وارد محیط برنامه خودتان شوید.

سه دكمه روی یك فرم ایجاد كنید و كدهای زیر را در ماجول فرم تان بنویسد.

'برای اولین دفعه :
Private Sub Create_Click()
On Error GoTo Er

Dim db As Database
Dim prp As Property
Set db = CurrentDb
Set prp = db.CreateProperty("allowbypasskey", dbBoolean, False)
db.Properties.Append prp
db.Close

Ex:
Exit Sub
Er:
If Err.Number = 3367 Then
MsgBox "این خاصیت ایجاد شده و لازم نیست مجددا ایجاد شود"
End If
Resume Ex

End Sub

'جهت غیر فعال كردن شیفت
Private Sub ShiftNo_Click()
Dim db As Database
Set db = CurrentDb
db.Properties("allowbypasskey" = False
db.Close
End Sub

'جهت فعال كردن شیفت
Private Sub ShiftOk_Click()
Dim db As Database
Set db = CurrentDb
db.Properties("allowbypasskey" = True
db.Close
End Sub
طبقه بندی: ترفند های ویندوز، 
ارسال توسط ستاره
ویژه ها
آرشیو مطالب
نظر سنجی
کدام بخش وبلاگ بیشتر مورد استفاده شماست؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin