تبلیغات
دنیای آموزش - برنامه نویسی به زبان c# قسمت نهم

 


بازدید : مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 9 مرداد 1387

مثال بعدی از یک ساختار for  برای محاسبه به

ره مرکب استفاده می کند.صورت مساله زیر را در نظر بگیرید:

فردی 1000,00 دلار در حساب پس اندازه با بهره%5   سرمایه گذاری می کند.فرض کنید که تمام بهره باید به صورت سپرده باقی بماند، مقدار پول در حساب را رد انتهای هر سال به مدت 10 سال محاسبه و چاپ می کند.برای تعیین این مقادیر از فرمول زیر استفاده می کنیم:

a=p((1+r)^n)

p مقدار سرمایه اولیه است.

 Rنرخ بهره سالیانه است.

n تعداد سالهاست.

a مقدار سپرده در انتهای سال n ام است.

حال برنامه زیر را در نظر بگیرید:

مثال بعدی از یک ساختار for  برای محاسبه بهره مرکب استفاده می کند.صورت مساله زیر را در نظر بگیرید:

فردی 1000,00 دلار در حساب پس اندازه با بهره%5 سرمایه گذاری می کند.فرض کنید که تمام بهره باید به صورت سپرده باقی بماند، مقدار پول در حساب را رد انتهای هر سال به مدت 10 سال محاسبه و چاپ می کند.برای تعیین این مقادیر از فرمول زیر استفاده می کنیم:

a=p((1+r)^n)

p مقدار سرمایه اولیه است.

 Rنرخ بهره سالیانه است.

n تعداد سالهاست.

a مقدار سپرده در انتهای سال n ام است.

حال برنامه زیر را در نظر بگیرید:

1        //interest.cs

2        //calculating compound interest.

3        //

4        using  System;

5        using  System.Windows.Forms;

6        //

7        class  Interest

8        {

9             static  void Main(string[] args)

10         {    

11                decimal amount,principal=(decimal) 1000.00;

12                double rate= .05;

13                string  output;

14    //

15                outpt="year\tamount on deposit\n";

16    //

17                 for (int year=1;year<=10;year++)

18                  {

19                        Amount=principal*

20                               (decimal) Math.Pow(1.0+rate,year);

21    //

22                         output+=year+"\t"+

23                               String.Format("{0:C}",amount)+"\n";

24                   }

25                   MessageBox.Show( output, "compound Interest",

26                         MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Information);

27    //

28          } // end method Main

29    } // end class Interest

خط 11 در متد Main دو متغیر decinal را معرفی می کند:principal,amount و principal را با 1000,00 مقدار دهی می کند.نوع decimal یک داده اصلی با نوع double است.مقادیر نوع double نمی توانند به طور ضمنی به نوع decimal تبدیل شوند، بنابراین از یک عملگر تبدیل برای تبدیل مقدار 1000,00 از نوع double به decimal استفاده می کنیم.همچنین تعیین اینکه یک ثابت از نوع decimal باشد، امکان پذیر است که با افزودن حرف m به ثابت  (مثلا1000,00m) انجام می شود.خط 12 متغیر rate  از نوع double را معرفی می کند.که با 0.5 مقدار دهی شده است.

ساختار for بدنه آن را 10 بار اجرا می کند. و متغیر کنترلی year را از 1تا 10 با نمو 1 تغییر میدهد.c# عملگر توان ندارد.بنابراین از متد static ، pow در کلاس Math برای این هدف استفاده می کنیم.Math.Pow(x,y) مقدار x به توان y را حساب می کند.متد Math.Pow دو آرگومان از نوع double می گیرد و یک مقدار به double را بر می گرداند.

خطوط 22 و 23 متن اضافی را به انتهای رشته output ضمیمه می کند.این متن شامل مقدار year جاری، یک کااراکتر tab برای تغییر مکان به ستون دوم، نمتیجه فراخوانی متد، String.Format("{0:C}",amount) و یک کاراکتر خط جدید برای رفتن به خط بعد است.فراخوانی متد String.Format ، amount را به یک string تبدیل کرده و این string را فرمت می کند به طوری که با دو رقم اعشار نمایش داده شود.اولین آرگومان رشته فرمت است.در رشته های فرمت پیچیده تر ، نشیر آنچه در مثال "{0:C}" نشان داده شده است، اولین رقم باز هم آرگومانی را برای نمایش ارائه می دهد.اطلاعات  مشخص شده پس از ( : ) فرمت بندی ارگومان را تعیین می کند.و معمولا کد فرمت بندی نامیده می شود.در این مورد، از کد فرمت بندی c استفاده می کنیم که نشان می دهد رشته ما باید به عنوان یک مقدار پولی با دو رقم اعشار نمایش داده شود.جدول زیر چند کد فرمت بندی را نمایش می دهد.

کد فرمت

شرح

C یا c

رشته را به عنوان پول رایج فرمت می کند .علامت مناسب پول رایج ($ در ایالات متحده) را قبل از عدد قرار می دهد.ارقام را با یک کاراکتر حائل مناسب (در ایالات متحده ویرگول) و تعداد ارقام اعشاری را به طور پیش فرض با 2 تنظیم می کند.

D یا d

رشته را به عنوان یک عدد دهدهی فرمت می کند.عدد را به صورت یک عدد صحیح نمایش می دهد.

N یا n

رشته را با ویرگول و دو رقم اعشار فرمت بندی می کند.

E یا e

عدد را با استفاده از نماد گذاری علمی با پیش فرض شش رقم اعشار فرمت بندی می کند.

F یا f

رشته را با تعداد ارقام ثابت (پیش فرض دو رقم) فرمت می کند.

G یا g

عمومی. یا E یا  F .

X یا x

رشته را به هگزا دسیمال فرمت می کند.

متغیر های amount و principal از نوع decimal معرفی می شوند، زیرا برنامه به بخش های کسری دلار سر و کار دارد.در چنین مواردی ، برنامه ها نیاز به نوعی دارند که اعشار را در مقادیر خود میسر می سازند.

ذکر مطلب با ذکر منبع بلا مانع است

دیروزت را مرور کن تا فردای بهتری برای خود بسازی.

 
طبقه بندی: اموزش# c، 
ارسال توسط نگار
ویژه ها
آرشیو مطالب
نظر سنجی
کدام بخش وبلاگ بیشتر مورد استفاده شماست؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin