تبلیغات
دنیای آموزش - برنامه نویسی به زبان #c قسمت هفتم

 


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 6 مرداد 1387

 این بخش با عناصر مورد نیاز در تکرار کنترل شده با شمارنده آشنا می شویم.یعنی:

1-     نام یک متغیر کنترلی (شمارنده حلقه) که برای تعیین ادامه حلقه استفاده می شود.

2-     مقدار اولیه متغیر کنترلی.

3-     افزایش(یا کاهش) که متغیر کنترلی هر بار در حلقه با آن اصلاح می شود.

4-     شرطی که مقدار نهایی متغیر کنترلی را امتحان می کند(یعنی آیا حلقه باید خاتمه یابد)

   برنامه زیر را در نظر بگیرید

در این بخش با عناصر مورد نیاز در تکرار کنترل شده با شمارنده آشنا می شویم.یعنی:

1-     نام یک متغیر کنترلی (شمارنده حلقه) که برای تعیین ادامه حلقه استفاده می شود.

2-     مقدار اولیه متغیر کنترلی.

3-     افزایش(یا کاهش) که متغیر کنترلی هر بار در حلقه با آن اصلاح می شود.

4-     شرطی که مقدار نهایی متغیر کنترلی را امتحان می کند(یعنی آیا حلقه باید خاتمه یابد)

    برنامه زیر را در نظر بگیرید

1        // whilecounter.cs

2        //counter-controlled repetition.

3

4        using System;

5   

6    class WhileCounter

7    {

8      static void Main( string[] args)

9      {

10       int counter=1; //initialization

11 

12       while(counter<=5) //repetition condition

13       {

14           Console.WriteLine(counter);

15           counter++;

16

17        }  //end while

18

19    }    //end method main

20  }      // end class whilecounter

خط 10 متغیر کنترلی counter را نام گذاری کرده و آن را به صورت یک عدد صحیح معرفی می کند.سپس فضایی را برای آن در حافظه رزرو کرده است و آن را با یک مقدار اولیه تنظیم می کند.این عبارت یک معرفی است که دارای مقدار اولیه است.معرفی و مقدار دهی اولیه counter  نیز می تواند با معرفی و عبارت

Int counter;

Counter=1;

انجام شود.معرفی اجرایی نیست، اما قابل اجراست.خطوط 12 تا 17 ساختار while را تعریف می کنند.در طی هر تکرار حلقه ، خط 14 مقدار جاری counter  را نمایش می دهد و خط 15 متغیر کنترلی را در هر تکرار حلقه ، یک واحد افزایش می دهد.شرط ادامه حلقه در ساختارwhile امتحان می کند که آیا مقدار متغیر کنترلی کوچک تر یا مساوی 5 است(مقدار نهایی برای شرط  true است).بدنه این while حتی هنگامی که متغیر کنترلی 5 است اجرا می شود.حلقه هنگامی خاتمه می یابد که متغیر کنترلی از 5 بیشتر شود.

ساختار تکرار for:

ساختار تکرار for جزئیات تکرار کنترل شده با شمارنده را مدیریت می کند.برنامه قبل را بازنویسی می کنیم.

1                    //forcounter.cs

2                    //counter-controlled repetition whit the for structure.

3

4    using System;

5

6    class forcounter

7    {

8    static void Main( string[] args)

9      {

10      //initialization, repetition condition and incrementing

11      //are all included in the for structure

12      for (int counter=1;counter<=5;counter++)

13        Console.WriteLine(counter);

14     }

15  }

متد Main (خطوط 8 تا 14) به این صورت عمل می کند: هنگامی که ساختار for شروع به اجرا می کند ، برنامه متغیر کنترلی counter را با 1 مقدار دهی می کند.سپس برنامه شرط ادامه حلقه را امتحان می کند اگر شرط درست بود مقدار counter به خروجی فرستاده می شود.بنابراین ،برنامه متغیر counter را در عبارت counter++ افزایش می دهد و حلقه مجددا با امتحان ادامه حلقه شروع می شود.

توجه: استفاده از یک عملگر رابطه ای نادرست یا استفاده از یک مقدار نهایی نادرست برای یک شمارنده حلقه در شرط یک ساختار while,for یا do/while می تواند منجر به یک خطا شود.

توجه: مقادیر اعشاری ممکن است تقریبی باشند، بنابراین کنترل حلقه های با شمارنده با متغیر های اعشاری ممکن است موجب مقادیر شمارنده غیر دقیق و آزمایشات نادرست برای خاتمه شود.

در قسمت های بعدی بیشتر در این مورد بحث خواهیم کرد.

ذکر مطلب با ذکر منبع بلا مانع است.

منبع

به پسران در كودكی شیر سگ دهید ، شاید در بزرگی وفا بیاموزند شكسپیر

 

 
طبقه بندی: اموزش# c، 
ارسال توسط نگار
ویژه ها
آرشیو مطالب
نظر سنجی
کدام بخش وبلاگ بیشتر مورد استفاده شماست؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin